Thể loại:

masculine noun

Đăng ký theo dõi masculine noun phát âm