Thể loại:

mineralogy

Đăng ký theo dõi mineralogy phát âm