Thể loại:

Númeral ordinário

Đăng ký theo dõi Númeral ordinário phát âm