Thể loại:

Nama Bahasa Melayu Malay

Đăng ký theo dõi Nama Bahasa Melayu Malay phát âm

  • Ghi âm từ namaj namaj [nah] Đang chờ phát âm