Thể loại:

Name of a state

Đăng ký theo dõi Name of a state phát âm

  • phát âm Punjab Punjab [en]
  • phát âm Rajasthan Rajasthan [hi]
  • phát âm Tamilnadu Tamilnadu [mr]
  • phát âm Bangal Bangal [mr]
  • Ghi âm từ Ngatpang Ngatpang [pau] Đang chờ phát âm