Thể loại:

NATO phonetic alphabet

Đăng ký theo dõi NATO phonetic alphabet phát âm