Thể loại:

neuter noun

Đăng ký theo dõi neuter noun phát âm