Thể loại:

neuter plural

Đăng ký theo dõi neuter plural phát âm