Thể loại:

niño

Đăng ký theo dõi niño phát âm

  • phát âm niño niño [es]
  • phát âm chamo chamo [pt]
  • phát âm صبي صبي [ar]
  • phát âm pichiwentru pichiwentru [arn]
  • Ghi âm từ poki tane poki tane [rap] Đang chờ phát âm