Thể loại:

Nombre masculino.

Đăng ký theo dõi Nombre masculino. phát âm