Thể loại:

nombres de personas

Đăng ký theo dõi nombres de personas phát âm

  • phát âm Martin Martin [de]
  • phát âm Joan Joan [en]
  • phát âm Dani Dani [nl]
  • phát âm Abner Abner [es]
  • phát âm Asdrúbal Asdrúbal [es]
  • phát âm Nazaret Nazaret [he]
  • Ghi âm từ Cthemas Cthemas [fr] Đang chờ phát âm