Thể loại:

noms propis

Đăng ký theo dõi noms propis phát âm

 • phát âm sol sol [fr]
 • phát âm Daniel Daniel [en]
 • phát âm Jacob Jacob [fr]
 • phát âm job job [en]
 • phát âm Adam Adam [en]
 • phát âm Diana Diana [en]
 • phát âm Sara Sara [en]
 • phát âm Santiago Santiago [es]
 • phát âm juli juli [de]
 • phát âm Samuel Samuel [fr]
 • phát âm Aaron Aaron [en]
 • phát âm Rafael Rafael [pt]
 • phát âm met met [en]
 • phát âm ton ton [de]
 • phát âm Jan Jan [cs]
 • phát âm zona zona [es]
 • phát âm Gerard Gerard [en]
 • phát âm Jordi Jordi [ca]
 • phát âm neus neus [nl]
 • phát âm Joan Joan [en]
 • phát âm hug hug [en]
 • phát âm Alexandre Alexandre [ca]
 • phát âm Jesús Jesús [es]
 • phát âm Alfred Alfred [en]
 • phát âm cita cita [es]
 • phát âm aber aber [de]
 • phát âm Júpiter Júpiter [es]
 • phát âm Lena Lena [en]
 • phát âm Jaume Jaume [ca]
 • phát âm Roger Roger [en]
 • phát âm Albert Albert [ca]
 • phát âm Pau Pau [pt]
 • phát âm Abel Abel [en]
 • phát âm Artur Artur [sv]
 • phát âm Janet Janet [en]
 • phát âm Gil Gil [ca]
 • phát âm Juno Juno [en]
 • phát âm Joaquim Joaquim [ca]
 • phát âm sera sera [it]
 • phát âm Júlia Júlia [ca]
 • phát âm Marc Marc [da]
 • phát âm Tina Tina [es]
 • phát âm Lina Lina [de]
 • phát âm Ximena Ximena [es]
 • phát âm Magdalena Magdalena [fr]
 • phát âm Glenda Glenda [es]
 • phát âm cela cela [fr]
 • phát âm Clement Clement [en]
 • phát âm mercè mercè [ca]
 • phát âm januari januari [sv]
 • phát âm Xerxes Xerxes [en]
 • phát âm Krishna Krishna [sa]
 • phát âm Montserrat Montserrat [ca]
 • phát âm benet benet [ca]
 • phát âm Miquel Miquel [ca]
 • phát âm Sabina Sabina [it]
 • phát âm damas damas [fr]
 • phát âm Enzo Enzo [fr]
 • phát âm Gerda Gerda [de]
 • phát âm tonic tonic [en]
 • phát âm esteve esteve [pt]
 • phát âm Francesc Francesc [ca]
 • phát âm Oriol Oriol [ca]
 • phát âm mena mena [es]
 • phát âm Eira Eira [fi]
 • phát âm Víctor Víctor [es]
 • phát âm Lluc Lluc [ca]
 • phát âm Joana Joana [pt]
 • phát âm Ernest Ernest [en]
 • phát âm Dagobert Dagobert [de]
 • phát âm Rubén Rubén [ca]
 • phát âm Osiris Osiris [en]
 • phát âm Nil Nil [ca]
 • phát âm Aina Aina [ca]
 • phát âm bela bela [eo]
 • phát âm Euclides Euclides [pt]
 • phát âm Josep Josep [ca]
 • phát âm Sanna Sanna [la]
 • phát âm pere pere [ku]
 • phát âm mila mila [oc]
 • phát âm Iona Iona [ca]
 • phát âm Duna Duna [hu]
 • phát âm Jutta Jutta [de]
 • phát âm Hera Hera [en]
 • phát âm Eduard Eduard [de]
 • phát âm emir emir [pt]
 • phát âm Justina Justina [pt]
 • phát âm fel fel [hu]
 • phát âm Rea Rea [sv]
 • phát âm ventura ventura [it]
 • phát âm dat dat [la]
 • phát âm Norman Norman [en]
 • phát âm dea dea [it]
 • phát âm ger ger [ro]
 • phát âm gé [ga]
 • phát âm lau lau [eu]
 • phát âm Ena Ena [hr]
 • phát âm nabo nabo [pt]
 • phát âm Jacinta Jacinta [es]
 • phát âm Toni Toni [hr]