Thể loại:

noun pl.

Đăng ký theo dõi noun pl. phát âm