Thể loại:

nouns in Upper Sorbian

Đăng ký theo dõi nouns in Upper Sorbian phát âm

 • phát âm hora hora [es]
 • phát âm kat kat [nl]
 • phát âm liška liška [cs]
 • phát âm kupa kupa [tr]
 • phát âm kultura kultura [pl]
 • phát âm bydło bydło [pl]
 • phát âm cukor cukor [hu]
 • phát âm bur bur [sv]
 • phát âm kniha kniha [sk]
 • phát âm chwila chwila [pl]
 • phát âm kompjuter kompjuter [bs]
 • phát âm chudoba chudoba [pl]
 • phát âm hra hra [cs]
 • phát âm kopar kopar [is]
 • phát âm dym dym [pl]
 • phát âm kawka kawka [pl]
 • phát âm družka družka [cs]
 • phát âm kašel kašel [cs]
 • phát âm cło cło [pl]
 • phát âm julij julij [sl]
 • phát âm demonstracija demonstracija [hr]
 • phát âm koleso koleso [sk]
 • phát âm kał kał [pl]
 • phát âm Budyšin Budyšin [hsb]
 • phát âm junij junij [sl]
 • phát âm hańba hańba [pl]
 • phát âm dwórnišćo dwórnišćo [hsb]
 • phát âm brunica brunica [hsb]
 • phát âm Južna Amerika Južna Amerika [hr]
 • phát âm Choćebuz Choćebuz [hsb]
 • phát âm kroma kroma [eo]
 • phát âm awto awto [ceb]
 • Ghi âm từ kołodźej kołodźej [hsb] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ kóń kóń [hsb] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ kopańca kopańca [hsb] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ kóčka kóčka [hsb] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ hrajer hrajer [hsb] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ knjez knjez [hsb] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ kós kós [hsb | bzd] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ kruwa kruwa [hsb | trv] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ kuchar kuchar [hsb] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ lěto lěto [hsb] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Georgiska Georgiska [hsb] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Bóh Bóh [hsb] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ brjuch brjuch [hsb] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ bruny bruny [hsb] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ chmjel chmjel [hsb] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ cholowy cholowy [hsb] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ chomot chomot [hsb] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Delnja Łužica Delnja Łužica [hsb] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ dłóń dłóń [hsb] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ dopokaz dopokaz [hsb] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ dypk dypk [hsb] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ dźensa dźensa [hsb] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ jutry jutry [hsb] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ hołb hołb [hsb] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ honač honač [hsb] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ howjado howjado [hsb] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ jabłuko jabłuko [hsb] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ jatra jatra [hsb] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ jebak jebak [hsb] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ jebanje jebanje [hsb] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ jebanstwo jebanstwo [hsb] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ juhozapad juhozapad [hsb] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ juška juška [hsb] Đang chờ phát âm