Thể loại:

oppressive sun

Đăng ký theo dõi oppressive sun phát âm

 • phát âm gorąc
  gorąc [pl]
 • phát âm spiekota
  spiekota [pl]
 • phát âm upał
  upał [pl]
 • phát âm żar
  żar [pl]