Thể loại:

přídavné jméno

Đăng ký theo dõi přídavné jméno phát âm