Thể loại:

państwo

Đăng ký theo dõi państwo phát âm