Thể loại:

partial abbreviation

Đăng ký theo dõi partial abbreviation phát âm

  • phát âm XXI w. XXI w. [pl]