Thể loại:

Personalpronomen

Đăng ký theo dõi Personalpronomen phát âm

  • phát âm ich ich [de]
  • phát âm hen hen [en]