Thể loại:

pl.) do verbo

Đăng ký theo dõi pl.) do verbo phát âm

  • phát âm freiam freiam [pt]