Thể loại:

places in Estonia

Đăng ký theo dõi places in Estonia phát âm

 • phát âm vara vara [sv]
 • phát âm tapa tapa [es]
 • phát âm Elva Elva [et]
 • phát âm Tartu Tartu [fi]
 • phát âm tori tori [fi]
 • phát âm viljandi viljandi [et]
 • phát âm turba turba [la]
 • phát âm aste aste [fi]
 • phát âm Lelle Lelle [sv]
 • phát âm ardu ardu [fr]
 • phát âm Salme Salme [fi]
 • phát âm vinni vinni [hu]
 • phát âm puka puka [haw]
 • phát âm kamari kamari [fi]
 • phát âm hulja hulja [sr]
 • phát âm valga valga [es]
 • phát âm Orava Orava [cs]
 • phát âm ikla ikla [mt]
 • phát âm kallaste kallaste [et]
 • phát âm alu alu [fr]
 • phát âm Nõo Nõo [et]
 • phát âm helme helme [et]