Thể loại:

plants (tt)

Đăng ký theo dõi plants (tt) phát âm