Thể loại:

prepositions in French

Đăng ký theo dõi prepositions in French phát âm

 • phát âm devant
  devant [fr]
 • phát âm à
  à [fr]
 • phát âm au sujet de
  au sujet de [fr]
 • phát âm sous
  sous [fr]
 • phát âm dans
  dans [fr]
 • phát âm derrière
  derrière [fr]
 • phát âm sur
  sur [fr]
 • phát âm entre
  entre [fr]