Thể loại:

pronombre

Đăng ký theo dõi pronombre phát âm

  • phát âm yo yo [en]
  • phát âm Ela Ela [pt]
  • phát âm tuyo tuyo [es]
  • phát âm Všetci Všetci [sk]
  • Ghi âm từ toʻoku toʻoku [rap] Đang chờ phát âm