Thể loại:

Pronomen

Đăng ký theo dõi Pronomen phát âm

 • phát âm et et [fr]
 • phát âm ich ich [de]
 • phát âm X X [en]
 • phát âm se se [fr]
 • phát âm id id [en]
 • phát âm er_sie er_sie [de]
 • phát âm εγώ εγώ [el]
 • phát âm Nin Nin [hr]
 • phát âm sier sier [nl]
 • phát âm asesõna asesõna [et]
 • phát âm xier xier [de]
 • phát âm ĭs ĭs [la]
 • phát âm possessiva pronomen possessiva pronomen [sv]
 • phát âm xiese xiese [de]