Thể loại:

pronoun

Đăng ký theo dõi pronoun phát âm

 • phát âm one one [en]
 • phát âm je je [fr]
 • phát âm what what [en]
 • phát âm you you [en]
 • phát âm either either [en]
 • phát âm that that [en]
 • phát âm ich ich [de]
 • phát âm something something [en]
 • phát âm all all [en]
 • phát âm which which [en]
 • phát âm y y [en]
 • phát âm some some [en]
 • phát âm me me [en]
 • phát âm was was [en]
 • phát âm these these [en]
 • phát âm neither neither [en]
 • phát âm whatever whatever [en]
 • phát âm nothing nothing [en]
 • phát âm who who [en]
 • phát âm certain certain [en]
 • phát âm another another [en]
 • phát âm tú [es]
 • phát âm to to [en]
 • phát âm moi moi [fr]
 • phát âm us us [en]
 • phát âm Ela Ela [pt]
 • phát âm ja ja [de]
 • phát âm te te [fi]
 • phát âm qui qui [fr]
 • phát âm é é [fr]
 • phát âm whether whether [en]
 • phát âm dom dom [pl]
 • phát âm jag jag [sv]
 • phát âm each each [en]
 • phát âm whose whose [en]
 • phát âm mi mi [it]
 • phát âm мы мы [ru]
 • phát âm che che [it]
 • phát âm té [es]
 • phát âm она она [ru]
 • phát âm ovo ovo [eo]
 • phát âm ti ti [no]
 • phát âm sinä sinä [fi]
 • phát âm sé [es]
 • phát âm yourself yourself [en]
 • phát âm sí [es]
 • phát âm ya ya [es]
 • phát âm ni ni [da]
 • phát âm anyone anyone [en]
 • phát âm ore ore [en]
 • phát âm vor vor [de]
 • phát âm meine meine [de]
 • phát âm minä minä [fi]
 • phát âm yonder yonder [en]
 • phát âm di di [es]
 • phát âm ze ze [nl]
 • phát âm self self [en]
 • phát âm duit duit [ga]
 • phát âm ci ci [it]
 • phát âm im im [de]
 • phát âm acu acu [ga]
 • phát âm کون کون [fa]
 • phát âm ea ea [ro]
 • phát âm Lu Lu [fr]
 • phát âm cię cię [pl]
 • phát âm ona ona [tr]
 • phát âm orm orm [sv]
 • phát âm myself myself [en]
 • phát âm aici aici [ga]
 • phát âm ah ah [ast]
 • phát âm ją [pl]
 • phát âm herself herself [en]
 • phát âm ki ki [hu]
 • phát âm moja moja [eu]
 • phát âm mu mu [eo]
 • phát âm Kami Kami [ind]
 • phát âm himself himself [en]
 • phát âm nam nam [vi]
 • phát âm sinn sinn [de]
 • phát âm mise mise [ga]
 • phát âm هي هي [ar]
 • phát âm irgendein irgendein [de]
 • phát âm wee wee [en]
 • phát âm co co [pl]
 • phát âm anata anata [ja]
 • phát âm mé [ga]
 • phát âm eder eder [eu]
 • phát âm Sila Sila [it]
 • phát âm itself itself [en]
 • phát âm uaidh uaidh [ga]
 • phát âm היא היא [he]
 • phát âm Rurouni Kenshin Rurouni Kenshin [ja]
 • phát âm uathu uathu [ga]
 • phát âm oni oni [eo]
 • phát âm taka taka [ja]
 • phát âm nasi nasi [pt]
 • phát âm ono ono [es]
 • phát âm oneself oneself [en]
 • phát âm ہم ہم [ur]
 • phát âm hän hän [fi]