Thể loại:

pronoun

Đăng ký theo dõi pronoun phát âm

 • phát âm one
  one [en]
 • phát âm je
  je [fr]
 • phát âm what
  what [en]
 • phát âm you
  you [en]
 • phát âm either
  either [en]
 • phát âm that
  that [en]
 • phát âm ich
  ich [de]
 • phát âm something
  something [en]
 • phát âm all
  all [en]
 • phát âm which
  which [en]
 • phát âm y
  y [en]
 • phát âm some
  some [en]
 • phát âm me
  me [en]
 • phát âm was
  was [en]
 • phát âm these
  these [en]
 • phát âm neither
  neither [en]
 • phát âm whatever
  whatever [en]
 • phát âm nothing
  nothing [en]
 • phát âm who
  who [en]
 • phát âm certain
  certain [en]
 • phát âm another
  another [en]
 • phát âm tú
  [es]
 • phát âm to
  to [en]
 • phát âm us
  us [en]
 • phát âm moi
  moi [fr]
 • phát âm Ela
  Ela [pt]
 • phát âm ja
  ja [de]
 • phát âm te
  te [fi]
 • phát âm qui
  qui [fr]
 • phát âm é
  é [fr]
 • phát âm whether
  whether [en]
 • phát âm dom
  dom [pl]
 • phát âm jag
  jag [sv]
 • phát âm each
  each [en]
 • phát âm whose
  whose [en]
 • phát âm мы
  мы [ru]
 • phát âm mi
  mi [it]
 • phát âm che
  che [it]
 • phát âm té
  [es]
 • phát âm она
  она [ru]
 • phát âm ovo
  ovo [eo]
 • phát âm ti
  ti [no]
 • phát âm sinä
  sinä [fi]
 • phát âm yourself
  yourself [en]
 • phát âm sé
  [es]
 • phát âm sí
  [es]
 • phát âm ya
  ya [es]
 • phát âm ni
  ni [da]
 • phát âm anyone
  anyone [en]
 • phát âm ore
  ore [en]
 • phát âm vor
  vor [de]
 • phát âm meine
  meine [de]
 • phát âm minä
  minä [fi]
 • phát âm yonder
  yonder [en]
 • phát âm di
  di [es]
 • phát âm ze
  ze [nl]
 • phát âm self
  self [en]
 • phát âm ci
  ci [it]
 • phát âm duit
  duit [ga]
 • phát âm im
  im [de]
 • phát âm کون
  کون [fa]
 • phát âm acu
  acu [ga]
 • phát âm ea
  ea [ro]
 • phát âm cię
  cię [pl]
 • phát âm myself
  myself [en]
 • phát âm Lu
  Lu [fr]
 • phát âm ah
  ah [ast]
 • phát âm aici
  aici [ga]
 • phát âm ona
  ona [tr]
 • phát âm orm
  orm [sv]
 • phát âm ją
  [pl]
 • phát âm herself
  herself [en]
 • phát âm ki
  ki [hu]
 • phát âm moja
  moja [eu]
 • phát âm mu
  mu [eo]
 • phát âm Kami
  Kami [ind]
 • phát âm himself
  himself [en]
 • phát âm sinn
  sinn [de]
 • phát âm mise
  mise [ga]
 • phát âm nam
  nam [vi]
 • phát âm هي
  هي [ar]
 • phát âm irgendein
  irgendein [de]
 • phát âm co
  co [pl]
 • phát âm wee
  wee [en]
 • phát âm anata
  anata [ja]
 • phát âm eder
  eder [eu]
 • phát âm mé
  [ga]
 • phát âm uaidh
  uaidh [ga]
 • phát âm itself
  itself [en]
 • phát âm Sila
  Sila [it]
 • phát âm היא
  היא [he]
 • phát âm Rurouni Kenshin
  Rurouni Kenshin [ja]
 • phát âm uathu
  uathu [ga]
 • phát âm oni
  oni [eo]
 • phát âm تو
  تو [fa]
 • phát âm taka
  taka [ja]
 • phát âm hän
  hän [fi]
 • phát âm ono
  ono [es]
 • phát âm nasi
  nasi [pt]
 • phát âm hiya
  hiya [en]