Thể loại:

proper noun

Đăng ký theo dõi proper noun phát âm