Thể loại:

proper nouns

Đăng ký theo dõi proper nouns phát âm