Thể loại:

qustion pronoun

Đăng ký theo dõi qustion pronoun phát âm

  • phát âm çokoj
    çokoj [tly]