Thể loại:

Regular verb - past tense

Đăng ký theo dõi Regular verb - past tense phát âm