Thể loại:

rozkaz

Đăng ký theo dõi rozkaz phát âm