Thể loại:

Russian checkers

Đăng ký theo dõi Russian checkers phát âm