Thể loại:

sąvoka: fiziniai /gamtos m.

Đăng ký theo dõi sąvoka: fiziniai /gamtos m. phát âm