Thể loại:

salitang kanto

Đăng ký theo dõi salitang kanto phát âm

 • phát âm Wais Wais [tl]
 • phát âm cheng cheng [tl]
 • phát âm Kepyas Kepyas [tl]
 • phát âm chick chick [en]
 • phát âm junkie junkie [en]
 • phát âm jingle jingle [en]
 • phát âm dodo dodo [en]
 • phát âm junk junk [en]
 • phát âm trip trip [en]
 • phát âm goat goat [en]
 • phát âm batuta batuta [tl]
 • Ghi âm từ yut yut [tl] Đang chờ phát âm
 • phát âm le Dakota le Dakota [fr]
 • phát âm Watusi Watusi [pt]
 • phát âm sikyo sikyo [tl]
 • phát âm tsikiting tsikiting [tl]
 • phát âm yakapsul yakapsul [tl]
 • Ghi âm từ ginobasan ginobasan [tl] Đang chờ phát âm
 • phát âm Japayuki Japayuki [tl]
 • phát âm kotong kotong [tl]
 • Ghi âm từ onon onon [tl | fuc] Đang chờ phát âm
 • phát âm tigok tigok [tl]
 • phát âm umboy umboy [tl]
 • phát âm harang harang [tl]
 • phát âm josko josko [tl]
 • phát âm praning praning [tl]
 • Ghi âm từ tsalak tsalak [tl] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ watot watot [tl] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ismak ismak [tl] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ tandyent tandyent [tl] Đang chờ phát âm