Thể loại:

salitang kanto

Đăng ký theo dõi salitang kanto phát âm

 • phát âm trip
  trip [en]
 • phát âm chick
  chick [en]
 • phát âm jingle
  jingle [en]
 • phát âm junk
  junk [en]
 • phát âm junkie
  junkie [en]
 • phát âm pogi
  pogi [tl]
 • phát âm talo
  talo [fi]
 • phát âm chamba
  chamba [tl]
 • phát âm Watusi
  Watusi [pt]
 • phát âm iri
  iri [tl]
 • phát âm chupa
  chupa [es]
 • phát âm batuta
  batuta [pl]
 • phát âm dodo
  dodo [en]
 • phát âm gabo
  gabo [pt]
 • phát âm jamming
  jamming [tl]
 • phát âm unggoy
  unggoy [tl]
 • phát âm chang
  chang [de]
 • phát âm usok
  usok [tl]
 • phát âm umi
  umi [ind]
 • phát âm komiks
  komiks [pl]
 • phát âm palpak
  palpak [tl]
 • phát âm bange
  bange [da]
 • phát âm itlog
  itlog [tl]
 • phát âm prosti
  prosti [tl]
 • phát âm praning
  praning [tl]
 • phát âm bading
  bading [tl]
 • phát âm gatas
  gatas [tl]
 • phát âm tiririt
  tiririt [tl]
 • phát âm alat
  alat [tl]
 • phát âm kantot
  kantot [tl]
 • phát âm hindot
  hindot [tl]
 • phát âm damo
  damo [eo]
 • phát âm syota
  syota [tl]
 • phát âm ihi
  ihi [tl]
 • phát âm olat
  olat [tl]
 • phát âm harang
  harang [tl]
 • phát âm cheng
  cheng [tl]
 • phát âm tsang
  tsang [tl]
 • phát âm landi
  landi [is]
 • phát âm kofa
  kofa [ha]
 • phát âm pinger
  pinger [ia]
 • phát âm charot
  charot [tl]
 • phát âm tukmol
  tukmol [tl]
 • phát âm apir
  apir [tl]
 • phát âm dyingle
  dyingle [tl]
 • phát âm Wais
  Wais [tl]
 • phát âm jowa
  jowa [tl]
 • phát âm tsong
  tsong [tl]
 • phát âm burloloy
  burloloy [tl]
 • phát âm chicas
  chicas [es]
 • phát âm goli
  goli [tl]
 • phát âm karakas
  karakas [tl]
 • phát âm okray
  okray [tl]
 • phát âm atat
  atat [ro]
 • phát âm jagan
  jagan [tl]
 • phát âm toyo
  toyo [tl]
 • phát âm silahis
  silahis [tl]
 • phát âm jepoy
  jepoy [tl]
 • phát âm kokak
  kokak [tl]
 • phát âm burikat
  burikat [tl]
 • phát âm hihirit
  hihirit [tl]
 • phát âm dyukaka
  dyukaka [tl]
 • phát âm ek-ek
  ek-ek [tl]
 • phát âm tsutsu
  tsutsu [tl]
 • phát âm echas
  echas [tl]
 • phát âm dekwat
  dekwat [tl]
 • phát âm bubelya
  bubelya [tl]
 • phát âm cheke
  cheke [tl]
 • phát âm chugi
  chugi [tl]
 • phát âm topak
  topak [tl]
 • phát âm tsekwa
  tsekwa [tl]
 • phát âm patok
  patok [tl]
 • phát âm hulidap
  hulidap [tl]
 • phát âm jaya-jaya
  jaya-jaya [tl]
 • phát âm naka-high
  naka-high [tl]
 • phát âm kembot
  kembot [tl]
 • phát âm egot
  egot [tl]
 • phát âm dagol
  dagol [tl]
 • phát âm walastik
  walastik [tl]
 • phát âm maryjones
  maryjones [tl]
 • phát âm butata
  butata [tl]
 • phát âm binarurot
  binarurot [tl]
 • phát âm bagets
  bagets [tl]
 • phát âm denggoy
  denggoy [tl]
 • phát âm damagans
  damagans [tl]
 • phát âm wiwi
  wiwi [tl]
 • phát âm bakya
  bakya [tl]
 • phát âm bangag
  bangag [tl]
 • phát âm butaw
  butaw [tl]
 • phát âm jowawitz
  jowawitz [tl]
 • phát âm bukbok
  bukbok [tl]
 • phát âm bwaya
  bwaya [tl]
 • phát âm chikahan
  chikahan [tl]
 • phát âm tutok
  tutok [tl]
 • phát âm basag
  basag [tl]
 • phát âm buntot
  buntot [tl]
 • phát âm golay
  golay [tl]
 • phát âm timbog
  timbog [tl]
 • phát âm dyorangga
  dyorangga [tl]
 • phát âm budol
  budol [tl]