Thể loại:

sayı rakam

Đăng ký theo dõi sayı rakam phát âm

  • phát âm on beş on beş [tr]
  • phát âm 1014 1014 [tr]