Thể loại:

schnapps

Đăng ký theo dõi schnapps phát âm

  • phát âm sgnape
    sgnape [vec]