Thể loại:

shen me

Đăng ký theo dõi shen me phát âm

  • phát âm 什么 什么 [hak]