Thể loại:

Sosič Balerina

Đăng ký theo dõi Sosič Balerina phát âm

 • phát âm ajaaaj ajaaaj [sl]
 • phát âm balerina balerina [sl]
 • phát âm bi bi [da]
 • phát âm bližja bližja [sl]
 • phát âm bom bom [pt]
 • phát âm Če Če [sl]
 • phát âm cerkve cerkve [sl]
 • phát âm česa česa [sl]
 • phát âm da da [de]
 • phát âm Dan Dan [es]
 • phát âm dežja dežja [sl]
 • phát âm divjega divjega [sl]
 • phát âm divji divji [sl]
 • phát âm do do [en]
 • phát âm dvorišča dvorišča [sl]
 • phát âm dvorišču dvorišču [sl]
 • phát âm grabim grabim [sl]
 • phát âm hiša hiša [sl]
 • phát âm hiše hiše [sl]
 • phát âm hitreje hitreje [sl]
 • phát âm in in [en]
 • phát âm Ivanka Ivanka [hr]
 • phát âm iz iz [sl]
 • phát âm je je [fr]
 • phát âm jiH jiH [tlh]
 • phát âm jo jo [fi]
 • phát âm jutro jutro [pl]
 • phát âm kakor kakor [sv]
 • phát âm kamenjem kamenjem [sl]
 • phát âm kamnitih kamnitih [sl]
 • phát âm kaplje kaplje [sl]
 • phát âm kapljic kapljic [sl]
 • phát âm katere katere [sl]
 • phát âm ker ker [br]
 • phát âm ki ki [hu]
 • phát âm ko ko [sv]
 • phát âm korake korake [sl]
 • phát âm kostanj kostanj [sl]
 • phát âm kostanja kostanja [sl]
 • phát âm kratki kratki [sl]
 • phát âm krošnja krošnja [sl]
 • phát âm krošnje krošnje [sl]
 • phát âm krošnjo krošnjo [sl]
 • phát âm kuhinje kuhinje [sl]
 • phát âm ležim ležim [sl]
 • phát âm luknje luknje [sl]
 • phát âm lulat lulat [sl]
 • phát âm luno luno [eo]
 • phát âm maham maham [sl]
 • phát âm Mama Mama [en]
 • phát âm mano mano [it]
 • phát âm Marko Marko [fi]
 • phát âm meni meni [ro]
 • phát âm mi mi [it]
 • phát âm mimo mimo [pt]
 • phát âm mladika mladika [sl]
 • phát âm moja moja [eu]
 • phát âm mojo mojo [es]
 • phát âm moram moram [pt]
 • phát âm morda morda [pl]
 • phát âm mraz mraz [hr]
 • phát âm na na [de]
 • phát âm naenkrat naenkrat [sl]
 • phát âm naravnost naravnost [sl]
 • phát âm ne ne [eo]
 • phát âm ne pomaga ne pomaga [sl]
 • phát âm nekajkrat nekajkrat [sl]
 • phát âm nekdaj nekdaj [sl]
 • phát âm ni ni [fr]
 • phát âm nima nima [cs]
 • phát âm nimam nimam [sl]
 • phát âm nisem nisem [sl]
 • phát âm Niso Niso [pt]
 • phát âm nje nje [sl]
 • phát âm njiva njiva [sr]
 • phát âm nogavice nogavice [sl]
 • phát âm nov nov [tlh]
 • phát âm Ob Ob [de]
 • phát âm oblake oblake [sl]
 • phát âm oblakov oblakov [sl]
 • phát âm obujejo obujejo [sl]
 • phát âm oči oči [cs]
 • phát âm očí očí [cs]
 • phát âm odletele odletele [sl]
 • phát âm odprem odprem [sl]
 • phát âm odprem oči odprem oči [sl]
 • phát âm ojooj ojooj [sl]
 • phát âm okno okno [sk]
 • phát âm oprijeti oprijeti [sl]
 • phát âm ozrem ozrem [sl]
 • phát âm padaam padaam [sl]
 • phát âm padla padla [cs]
 • phát âm padla bom padla bom [sl]
 • phát âm pelje pelje [sl]
 • phát âm pod pod [en]
 • phát âm pogleda pogleda [sl]
 • phát âm pogledam pogledam [sl]
 • phát âm Poletje Poletje [sl]
 • phát âm polulala polulala [sl]
 • phát âm polulam polulam [sl]