Thể loại:

substantivo masculino

Đăng ký theo dõi substantivo masculino phát âm