Thể loại:

sumimasen

Đăng ký theo dõi sumimasen phát âm