Thể loại:

Swadesh list

Đăng ký theo dõi Swadesh list phát âm

 • phát âm ich
  ich [de]
 • phát âm zwei
  zwei [de]
 • phát âm eins
  eins [de]
 • phát âm duin
  duin [nl]
 • phát âm Ilan
  Ilan [nl]
 • phát âm amba
  amba [eo]
 • phát âm waka
  waka [mi]
 • phát âm gemu
  gemu [ha]
 • phát âm Sunja
  Sunja [hr]
 • phát âm ထဲ
  ထဲ [my]
 • phát âm geren
  geren [nds]
 • phát âm ဟောင်း
  ဟောင်း [my]
 • phát âm အခိုး
  အခိုး [my]
 • phát âm အငွေ့
  အငွေ့ [my]
 • phát âm လူ
  လူ [my]
 • phát âm တစ်
  တစ် [my]
 • phát âm ခွေး
  ခွေး [my]
 • Ghi âm từ ၌ [my] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ absi absi [mnc] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ adarame adarame [mnc] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ aibide aibide [mnc] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ akū akū [mnc] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ atanggi atanggi [mnc] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ eiten eiten [mnc] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ememu ememu [mnc] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ golmin golmin [mnc] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ gūwa gūwa [mnc] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ juwe juwe [mnc] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ komso komso [mnc] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ labdu labdu [mnc] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ududu ududu [mnc] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ yabade yabade [mnc] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ကစား ကစား [my] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ကန် ကန် [my] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ကလေး ကလေး [my] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ကိုက် ကိုက် [my] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ကိုင် ကိုင် [my] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ကုတ် ကုတ် [my] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ကောင်း ကောင်း [my] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ကျ ကျ [my] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ကျဉ်း ကျဉ်း [my] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ကျဉ်းကျပ် ကျဉ်းကျပ် [my] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ကျနော် ကျနော် [my] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ကျမ ကျမ [my] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ကျယ် ကျယ် [my] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ကျယ်ဝန်း ကျယ်ဝန်း [my] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ကျော ကျော [my] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ကျောက် ကျောက် [my] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ကျဲ ကျဲ [my] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ကျွန်တော် ကျွန်တော် [my] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ကျွန်မ ကျွန်မ [my] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ကြယ် ကြယ် [my] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ကြား ကြား [my] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ကြိုး ကြိုး [my] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ကြီး ကြီး [my] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ကြီးမား ကြီးမား [my] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ကြောက် ကြောက် [my] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ကြောင့် ကြောင့် [my] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ကွယ်လွန် ကွယ်လွန် [my] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ခင်ပွန်း ခင်ပွန်း [my] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ခင်ဗျား ခင်ဗျား [my] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ခေါင်း ခေါင်း [my] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ခဲ ခဲ [my] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ချည် ချည် [my] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ချမ်း ချမ်း [my] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ချို ချို [my] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ချိုး ချိုး [my] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ချုပ် ချုပ် [my] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ချော ချော [my] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ချွန် ချွန် [my] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ချွန်ထက် ချွန်ထက် [my] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ခြေ ခြေ [my] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ခြေထောက် ခြေထောက် [my] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ခွဲ ခွဲ [my] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ငါ ငါ [my] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ငါး ငါး [my] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ငါတို့ ငါတို့ [my] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ငှက် ငှက် [my] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ စင်း စင်း [my] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ စဉ်းစား စဉ်းစား [my] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ စား စား [my] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ စိမ်း စိမ်း [my] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ စို စို [my] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ စီး စီး [my] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ စုပ် စုပ် [my] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ စေး စေး [my] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ စွဲ စွဲ [my] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ဆံ ဆံ [my] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ဆံပင် ဆံပင် [my] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ဆား ဆား [my] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ဆို ဆို [my] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ဆိုး ဆိုး [my] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ဆုံး ဆုံး [my] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ဆော့ ဆော့ [my] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ဇနီး ဇနီး [my] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ည [my] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ညစ်ထည်း ညစ်ထည်း [my] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ညာ ညာ [my] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ညှစ် ညှစ် [my] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ညှပ် ညှပ် [my] Đang chờ phát âm