Thể loại:

término despectivo

Đăng ký theo dõi término despectivo phát âm