Thể loại:

TÜRK MUTFAĞI

Đăng ký theo dõi TÜRK MUTFAĞI phát âm

  • phát âm döner
    döner [de]