Thể loại:

Tagalog slang

Đăng ký theo dõi Tagalog slang phát âm

 • phát âm pogi pogi [tl]
 • phát âm chamba chamba [tl]
 • phát âm talo talo [fi]
 • phát âm Watusi Watusi [pt]
 • phát âm iri iri [tl]
 • phát âm chupa chupa [es]
 • phát âm batuta batuta [pl]
 • phát âm gabo gabo [pt]
 • phát âm jamming jamming [tl]
 • phát âm unggoy unggoy [tl]
 • phát âm usok usok [tl]
 • phát âm komiks komiks [pl]
 • phát âm palpak palpak [tl]
 • phát âm chang chang [de]
 • phát âm itlog itlog [tl]
 • phát âm umi umi [ind]
 • phát âm prosti prosti [tl]
 • phát âm juju juju [ja]
 • phát âm bange bange [da]
 • phát âm praning praning [tl]
 • phát âm gatas gatas [tl]
 • phát âm tiririt tiririt [tl]
 • phát âm alat alat [tl]
 • phát âm damo damo [eo]
 • phát âm hindot hindot [tl]
 • phát âm olat olat [tl]
 • phát âm kantot kantot [tl]
 • phát âm ihi ihi [tl]
 • phát âm harang harang [tl]
 • phát âm syota syota [tl]
 • phát âm cheng cheng [tl]
 • phát âm tsang tsang [tl]
 • phát âm landi landi [is]
 • phát âm kofa kofa [ha]
 • phát âm pinger pinger [ia]
 • phát âm tukmol tukmol [tl]
 • phát âm dyingle dyingle [tl]
 • phát âm apir apir [tl]
 • phát âm okray okray [tl]
 • phát âm goli goli [tl]
 • phát âm burloloy burloloy [tl]
 • phát âm atat atat [ro]
 • phát âm tsong tsong [tl]
 • phát âm jepoy jepoy [tl]
 • phát âm kokak kokak [tl]
 • phát âm karakas karakas [tl]
 • phát âm jagan jagan [tl]
 • phát âm silahis silahis [tl]
 • phát âm Wais Wais [tl]
 • phát âm hihirit hihirit [tl]
 • phát âm dyukaka dyukaka [tl]
 • phát âm toyo toyo [tl]
 • phát âm ek-ek ek-ek [tl]
 • phát âm dekwat dekwat [tl]
 • phát âm bubelya bubelya [tl]
 • phát âm tsutsu tsutsu [tl]
 • phát âm echas echas [tl]
 • phát âm chicas chicas [es]
 • phát âm cheke cheke [tl]
 • phát âm topak topak [tl]
 • phát âm jowa jowa [tl]
 • phát âm hulidap hulidap [tl]
 • phát âm chugi chugi [tl]
 • phát âm patok patok [tl]
 • phát âm kembot kembot [tl]
 • phát âm dagol dagol [tl]
 • phát âm jaya-jaya jaya-jaya [tl]
 • phát âm maryjones maryjones [tl]
 • phát âm walastik walastik [tl]
 • phát âm binarurot binarurot [tl]
 • phát âm naka-high naka-high [tl]
 • phát âm bagets bagets [tl]
 • phát âm denggoy denggoy [tl]
 • phát âm butata butata [tl]
 • phát âm damagans damagans [tl]
 • phát âm bading bading [tl]
 • phát âm charot charot [tl]
 • phát âm egot egot [tl]
 • phát âm tsekwa tsekwa [tl]
 • phát âm bangag bangag [tl]
 • phát âm bakya bakya [tl]
 • phát âm jowawitz jowawitz [tl]
 • phát âm butaw butaw [tl]
 • phát âm bukbok bukbok [tl]
 • phát âm bwaya bwaya [tl]
 • phát âm wiwi wiwi [tl]
 • phát âm chikahan chikahan [tl]
 • phát âm buntot buntot [tl]
 • phát âm timbog timbog [tl]
 • phát âm golay golay [tl]
 • phát âm tutok tutok [tl]
 • phát âm dyorangga dyorangga [tl]
 • phát âm boljak boljak [tl]
 • phát âm okrayin okrayin [tl]
 • phát âm basag basag [tl]
 • phát âm tsibak tsibak [tl]
 • phát âm budol budol [tl]
 • phát âm scoba scoba [tl]
 • phát âm tsugi tsugi [tl]
 • phát âm jabong jabong [tl]