Thể loại:

taiwnese

Đăng ký theo dõi taiwnese phát âm

  • phát âm 六 [zh]
  • phát âm 三 [zh]
  • phát âm 四 [zh]
  • phát âm 五 [wuu]
  • phát âm 七 [zh]