Thể loại:

tastekin

Đăng ký theo dõi tastekin phát âm

  • phát âm umut
    umut [tr]