Thể loại:

Tatar Swadesh list

Đăng ký theo dõi Tatar Swadesh list phát âm