Thể loại:

tea cup

Đăng ký theo dõi tea cup phát âm

  • phát âm char char [en]
  • phát âm 茶杯 茶杯 [zh]