Thể loại:

the/a dog

Đăng ký theo dõi the/a dog phát âm

  • phát âm inja
    inja [xh]