Thể loại:

Tibeto-Burman language

Đăng ký theo dõi Tibeto-Burman language phát âm

  • phát âm bai bai [eu]